Strona główna
English  Russian
Uprawnienia

PETRO Mechanika S.A. posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie:

  • Wytwarzania zbiorników stałych, ciśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów parowych i technologicznych
  • Naprawy w/w urządzeń

Jako jedna z pierwszych spółek wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z PN-ISO 9001: 2000 oraz System Zarządzania Środowiskiem PN-ISO 14001:1996. Posiadamy Uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania, naprawy i modernizacji:

  • zbiorników bezciśnieniowych oraz ciśnieniowych przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych zapalnych
  • kotłów parowych i wodnych, zbiorników stałych oraz elementów ciśnieniowych tych urządzeń
  • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących oraz rurociągów przesyłowych i technologicznych.

Posiadamy również:

  • Uprawnienia Transportowego Dozoru technicznego w zakresie wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników transportowych, w tym cystern drogowych przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ciekłych i sypkich,
  • Certyfikat Autoryzowanego Punktu Serwisowego JOHN CRANE w zakresie regeneracji uszczelnień mechanicznych,
  • Certyfikat UDT na wykonywanie konserwacji i prób zaworów bezpieczeństwa bezpośredniego działania, oraz zaworów oddechowych,
  • Certyfikat uprawniający do badania i regeneracji poprawności pracy odwadniaczy GESTRA
  • Certyfikat UDT w zakresie Laboratorium Zakładowego II stopnia

 

        
Posiadamy Certyfikaty
NIP: 774-24-75-802 | REGON: 611040133 | KRS: 0000323897 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy opłacony w całości: 5 632 000 zł
Copyright © PETRO Mechanika S.A.   |   Wykonanie: Plocman